تبلیغات
پایگاه انترنتی جهان ترفند - ٣- چگونه می ﺗﻮاﻧﻢ شماره IP ﺧﻮد را متوجه ﺷﻮم و با آن چه می ﺗﻮان انجام داد؟

٣- چگونه می ﺗﻮاﻧﻢ شماره IP ﺧﻮد را متوجه ﺷﻮم و با آن چه می ﺗﻮان انجام داد؟

 اگر از وب کم و یا ﺑﺮﻧامه ھای جانبی ﺑﺮای دریافت و ارسال فاﯾﻞ ھا استفاده می کنید با استفاده از یک دﺳتور  داس می ﺗﻮاﻧﯿﺪ متوجه ﺷماره آی پی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ. در ویندوز ٩٨ ﺑا دﺳتور Start>Run>command.com و در  ویندوز اﯾﮑﺲ پی با دستور Start>Run>cmd در ھﺮ دو حالت در پنجره ﻣﺮﺑﻮط فرﻣان netstat را بنویسید.

 ﺑﺪﺳﺖ آوردن شماره آی پی کار چندان سختی نیست و دانستن آن نیز کمک خاصی به شما نمی کند! در  حقیقت اکثر کارﺑﺮان اینترﻧﺖ دارای آی پی های متغیر ھستند که ھﺮ روز شماره آن تغییر می کند.

نوشته شده توسط فرید احمد فیض محمدی در سه شنبه 1388/12/4 ساعت 08:39 ب.ظ | لینک ثابت | نظرات ()
 
Powered By MihanBlog - Designing & Supporting Tools By WebGozar